top of page

ברוכים הבאים

ב"פתרונות נגישות", אנו משתדלים לתת מענה לכל דרישה, גם אם זה מצריך פיתוח מיוחד לצרכים אישיים. כמו כן אנו מפתחים מוצרים חדשים בנושאי נגישות

נגישות לכל

חברה בריאה - מנגישה

bottom of page